UA
Проєкти Новини Контакти
Головна
Новини
Тендер на проведення аудиторської перевірки звітності організації
Новини 18 листопада 2015

Тендер на проведення аудиторської перевірки звітності організації

Оновлене оголошення про тендер для проведення аудиту фінансової звітності громадської організації за 2015 рік
Громадська організація «Донецький інститут інформації» (далі - ДІІ) оголошує тендер на пошук компанії для проведення аудиту фінансової звітності ДІІ за 2015 рік, а також діяльності організації по одному з проектів.

Процедура має бути проведена незалежною компанією, яка має досвід проведення аудиту в громадських організаціях відповідно до міжнародних стандартів аудиту IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Період проведення аудиту: з 1 по 15 лютого 2016 року.
Звіт за результатами процедури має бути наданим не пізніше 20 лютого 2015 року.
 

Цілі і завдання аудиту:

Провести аналіз облікової системи ДІІ (аналіз облікової політики, системи бухгалтерського обліку та їх відповідність українському законодавству).
Забезпечити висловлення аудиторської думки про фінансову діяльність ДІІ в період з 1 січня по 31 грудня 2015 року, що включає в себе:
аналіз понесених витрат (відповідність витрат витратам закладеним  в бюджетах проектів, перевірка первинних документів, що підтверджують понесені витрати в системі обліку (їхня повнота та точність) тощо)
аналіз доходів (перевірка повноти та точності оприбуткування коштів та відображення їх в обліковій системі та звітності)
Забезпечити висловлення аудиторської думки про достовірність річної фінансової звітності ДІІ за 2015 рік (бухгалтерський баланс та звіту про фінансові результати);
Надати висновок про фактичне фінансове становище організації станом на 1 січня 2016 року (за результатами операційної діяльності за 2015-й календарний рік);
Аналіз дотримання ДІІ зобов’язань за Угодою про реалізацію проекту «Організаційний розвиток «Донецького інституту інформації» між ДІІ та Міжнародним фондом «Відродження».
Узагальнити результати проведених аудиторських процедур, навести всі виявлені під час аудиту суттєві недоліки, включаючи ті, які мають вплив на вираження аудитором думки про фінансову звітність.
Звітність аудитора.
По завершенню перевірки Аудитор має надати ДІІ Управлінський Лист,в якому мають бути прописані висновок аудитора а також всі результати перевірки. Управлінський Лист має містити подробиці проведеного аудиту, опис використаної методології та обсягу аудиту, а також перелік всіх виявлених недоліків. Перелік результатів може не обмежуватися обсягом робіт, зазначеним у завданнях і аудитор має правдо звернутися за додатковими питаннями. Аудитор має надати рекомендації щодо усунення будь-яких виявлених недоліків та провести обговорення всіх моментів, прописаних в Управлінському Листі з керівництвом ДІІ. Рекомендації повинні бути представлені в пріоритет.
По закінченню всіх зазначених процедур, аудитор має надати Аудиторський Звіт, в якому буде зазначено аудиторську думку про достовірність річної фінансової звітності та про відповідність систем обліку та внутрішнього контролю ДІІ.
Документ має містити посилання на те що, аудит було проведено к відповідності до стандартів аудиту, виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC); підпис відповідального аудитора, заголовок та назву аудиторської компанії.   
Обсяг Аудиторського Звіту не може перевищувати 20 сторінок та має бути написаний українською та англійською мовами.
Документ надається Організації в трьох друкованих копіях та одній цифровій копії.
Умови участі у тендері.
Оновлену тендерну пропозицію має бути представлено до 25 січня 2016 року на електрону адресу [email protected] .
Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:
Свідоцтво/виписку про включення аудиторської компанії до реєстру аудиторських фірм.
Сертифікати на право займатися аудиторською діяльністю.
Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB).
Документи, які підтверджують досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями.
Комерційну пропозицію та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати що запитання щодо тендерної пропозиції.

За довідками звертатись за телефоном: 067-463-32-11

Поділитися:
Останні публікації